ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΣΚΩΝΩΡΑ
3/3/2023Εισαγωγή στη Στατιστική. Περιγραφική Στατιστική (κατανομή συχνοτήτων, αντιπροσωπευτικές τιμές θέσης και διασποράς κατανομών συχνοτήτων κ.α.)Ε. Σαμόλη15:00-19:00
10/3/2023Εισαγωγικές έννοιες στους στατιστικούς ελέγχους (σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, ισχύς, μέγεθος δείγματος). Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (t-test)Ε. Σαμόλη15:00-19:00
14/3/2023Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (X2)Ε. Σαμόλη15:00-19:00
17/3/2023Πρακτική άσκηση στο SPSS ΙΒ. Σύψα
(βοηθός εργαστηρίου: Σ. Ρούσσος)
15:00-19:00
21/3/2023Συσχέτιση μεταξύ ποσοτικών χαρακτηριστικών (συντελεστής συσχέτισης). Απλή και πολλαπλή γραμμική εξάρτησηΒ. Σύψα15:00-19:00
24/3/2023Πρακτική άσκηση στο SPSS ΙΙΒ. Σύψα
(βοηθός εργαστηρίου: Σ. Ρούσσος)
15:00-19:00
28/3/2023Εισαγωγικές έννοιες στη λογαριθμιστική εξάρτησηΒ. Σύψα15:00-19:00
31/3/2023Εισαγωγικές έννοιες στις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (τυχαιοποίηση, μέγεθος δείγματος, single/double blinded, ανάλυση δεδομένων κλπ.)Β. Σύψα15:00-19:00
4/4/2023Αξιολόγηση διαγνωστικών δοκιμασιών (ευαισθησία, ειδικότητα, ΘΔΑ, ΑΔΑ, καμπύλη ROC). Σύγκριση διαγνωστικών δοκιμασιών. ΕπανάληψηΒ. Σύψα15:00-19:00
7/4/2023Μετα-ανάλυσηΕ. Σαμόλη15:00-19:00