Π.Μ.Σ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική

Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική

Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς και ασχολείται με τη φυσιολογία, την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού συστήματος

Kλινική πρακτική άσκηση

Δίνεται η δυνατότητα στους Φοιτητές να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή ή κλινική πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα με το ΠΜΣ Δημόσια ή Ιδιωτικά Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Το Π.Μ.Σ. «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική αποφοίτων Ιατρικών και άλλων Σχολών Υγείας και Σχολών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να αποκτήσουν επιπλέον θεωρητική και πρακτική γνώση που θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς και ασχολείται με τη φυσιολογία, την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού συστήματος στη γυναίκα και τον άνδρα, καθώς και με γενετικές παθήσεις, ενώ παρεμβαίνει τόσο συντηρητικά όσο και χειρουργικά στη θεραπεία τους. Έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και της Μοριακής Βιολογίας της Αναπαραγωγής. Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας νέος τομέας της Ιατρικής έρευνας που ασχολείται με τη μελέτη των βλαστικών κυττάρων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής στην κλινική πράξη, με στόχο τη θεραπευτική παρέμβαση σε σημαντικό αριθμό ασθενών. Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ δίνεται έμφαση στη μελέτη των βλαστικών κυττάρων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική λόγω του θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος που τη χαρακτηρίζει, αποτελεί διεθνώς ένα τομέα που απαιτεί ενδελεχή και σε βάθος κατάρτιση, ενώ παράλληλα συνδέει την κλασική Ιατρική με τη βασική έρευνα. Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα συνεχίσει να βοηθάει τόσο τους πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών Υγείας όσο και τους πτυχιούχους των Σχολών Βασικών Επιστημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο εφαρμοσμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, αλλά και σε κλινικό-εργαστηριακό επίπεδο στην Αναπαραγωγή και Ενδοκρινολογία. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους ιατρούς να αναγνωρίζουν σημαντικά ερωτήματα βασικής επιστήμης σε σχέση με κλινικά ευρήματα και να εφαρμόζουν εργαστηριακές τεχνικές ώστε να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία των ασθενών.

Στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης εφαρμόζονται μοριακές τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη γενετικών δεικτών, δηλαδή την ανίχνευση διαφοροποίησης της έκφρασης γονιδίων στόχων, αλλά και την τροποποίηση της αλληλουχίας τους.

 • Η μελέτη των διαφορετικών ορμονικών υποδοχέων (ESR, FSHR, LHR) περιλαμβάνει την ανίχνευση πολυμορφισμών, η παρουσία των οποίων σχετίζεται με αλλαγή στη στερεοδιάταξή τους και κατά συνέπεια τροποποίηση της αλληλεπίδρασής τους με την αντίστοιχη ορμόνη. Επιπλέον φαίνεται πως αλλαγή στην έκφραση των συγκεκριμένων υποδοχέων, συνδέεται με αλλαγές στην ωοθηκική απόκριση των γυναικών οι οποίες υποβάλλονται σε πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από αυτές τις μελέτες μπορούν να εξατομικεύσουν τη φαρμακευτική αγωγή, η οποία λαμβάνεται από τις γυναίκες, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της φαρμακογενετικής.
 • Επίσης το ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου εστιάζεται και στη μελέτη των μοριακών και ανοσολογικών μηχανισμών, οι οποίοι σχετίζονται με τις καθ’ έξιν αποβολές. Φαίνεται, πως η διαμόρφωση ενός γενετικού προφίλ, με βάση τους πολυμορφισμούς, οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στα γονίδια που κωδικοποιούν για τις ιντερλευκίνες, βοηθά στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των γυναικών με επαναλαμβανόμενες αποβολές. Μία άλλη ερευνητική προσέγγιση η οποία αφορά τις καθ’ έξιν αποβολές, σχετίζεται με τη μελέτη των miRNAs, τα οποία σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι σχετίζονται ισχυρά με τη ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης και κατά συνέπεια με τους μηχανισμούς των αποβολών.
 • Στο εργαστήριο μελετώνται επίσης γενετικοί μηχανισμοί, οι οποίοι φαίνεται πως εμπλέκονται στην παθολογία της ενδομητρίωσης και αφορούν τα οιστρογόνα και τους υποδοχείς τους, αλλά και τον μεταβολισμό των ελεύθερων ριζών από τα κύτταρα του ενδομητρίου.
 • Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις in vitro μελέτες κυτταρικών μηχανισμών και γενετικών αλλοιώσεων σε σχέση με την παρουσία ορμονών ή φαρμακευτικών ουσιών. Οι μελέτες αυτές εστιάζουν κυρίως στα κοκκώδη κύτταρα των ωαρίων και δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε την επίδραση του μικροπεριβάλλοντος του ωαρίου στην ωρίμανση του ίδιου του ωαρίου.
 • Τέλος στο εργαστήριο μελετάται η έκφραση γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν για πρωτεΐνες του κυτταρικού κύκλου, οι οποίες εμπλέκονται στην εμβρυική ανάπτυξη. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων πρωτεϊνών ίσως να βοηθήσει μελλοντικά στην καλύτερη καταγραφή τω μηχανισμών της εμβρυογένεσης.
 • Στο εργαστήριο εκπονούνται διπλωματικές εργασίες από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» και διδακτορικές διατριβές, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα με το ερευνητικό έργο, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, πραγματοποιείται μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας σε γυναίκες οι οποίες προσέρχονται στο ιατρείο καθ’ έξιν αποβολών και επίσης μοριακός έλεγχος πολυμορφισμών των οιστρογονικών υποδοχέων (ESR) και του υποδοχέα FSH σε γυναίκες με προβλήματα υπογονιμότητας.
 • Στόχος του εργαστηρίου της αναγεννητικής ιατρικής είναι να συμμετάσχει στην πρόοδο και ανάπτυξη της αναγεννητικής ιατρικής και να συμβάλλει στην κλινική εφαρμογή των βλαστοκυττάρων (stemcells). Βασική ιδιότητα των stemcells είναι ότι δεν έχουν μία ειδική κατασκευή που να τους επιτρέπει να εκτελέσουν ειδικές λειτουργίες ούτε συνεργάζονται (ώστε να τροφοδοτούν με αίμα όπως παραδείγματος χάριν κάνουν τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα) ούτε παράγουν ηλεκτροχημικά σήματα ώστε να μπορούν να κινηθούν όπως παραδείγματος χάριν τα νευρικά κύτταρα. Τα πολυδύναμα αυτά αδιαφοροποίητα κύτταρα μπορούν να δώσουν διάφορες κατηγορίες διαφοροποιημένων κυττάρων με εξειδικευμένες λειτουργίες π.χ. καρδιακά μυϊκά κύτταρα, νευρικά κύτταρα και κύτταρα του αιμοποιητικού.
 • Ένας αρχόμενος πληθυσμός πολυδύναμων κυττάρων ο οποίος πολλαπλασιάζεται για πολλούς μήνες στο εργαστήριο μπορεί να δώσει εκατομμύρια κυττάρων. Όταν αδιαφοροποίητα κύτταρα δίνουν διαφοροποιημένα κύτταρα η διαδικασία ονομάζεται διαφοροποίηση, μία διαδικασία που μόλις τώρα αρχίζει να εξερευνάται από τους επιστήμονες. Έτσι συγκεκριμένα πρωτόκολλα μπορούν να μας οδηγήσουν με τη χρήση ειδικών καλλιεργητικών υγρών σε επιθυμητά είδη κυττάρων.
 • Το βασικό ερευνητικό πρωτόκολλο του εργαστηρίου έχει σαν σκοπό να αναπτύξει μεθόδους εντοπισμού και καλλιέργειας των πολυδύναμων κυττάρων που βρίσκονται στο αμνιακό υγρό. Τα πλεονεκτήματα του σε συνδυασμό με την χαμηλή αντιγονικότητά του (αμνιοπαρακέντηση για τη λήψη του σε λιγότερες από 18 εβδομάδες) το κάνουν να υπόσχεται όλο και περισσότερες εφαρμογές όσον αφορά την Αναγεννητική Ιατρική. Τα κύτταρα δηλαδή της καλλιέργειας θα μπορούν να αντικαταστήσουν παγκρεατικά κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη, κατεστραμμένα νευρικά κύτταρα, ινοβλάστες αγγείων που έχουν καταστραφεί και πολλά ακόμα ήδη κυττάρων, μέχρι και γιατί όχι κάποια μέρα ολόκληρα όργανα. Oι ερευνητικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια επικεντρώνονται όλο και πιο πολύ σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία κυττάρων, με σκοπό να ανοίξουν νέοι δρόμοι στην προγεννητική διάγνωση αλλά και στην γονιδιακή θεραπεία.
 • Όμως στο εργαστήριο μας δουλεύονται και πρωτόκολλα που αφορούν στην έρευνα των καρκινικών κυττάρων με μεγάλη επιτυχία και προσεχείς δημοσιεύσεις, όχι μόνο για την πρωτοτυπία τους, αλλά και για την πιθανή άμεση κλινική τους εφαρμογή.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μαθησιακά αποτελέσματα, προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.

Μέσω της υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις πρόσφατες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» αποκτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, τεχνογνωσία και εμπειρία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης μαιευτικής. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η:

 • Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική»
 • Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα
 • Προαγωγή της έρευνας σε ερευνητικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο

Οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα θα μπορούν:

 • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
 • Να στελεχώσουν Μαιευτήρια, Γυναικολογικές κλινικές, εργαστήρια και άλλες δομές υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
 • Να απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο