Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ είναι εξαμηνιαία. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις).

Το Π.Μ.Σ. «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των διαλέξεών του μέσω διαδικτύου με μορφή webinar.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑΠ.ΜΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Οδού4,5Α
2. Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού5,5Α
3. Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής5,5Α
4. Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση5,5Α
5. Ενδοκρινολογία της κύησης- Εμβρυϊκή Ανάπτυξη4Α
6. Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής στη σύγχρονη έρευνα5,5Α
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων30
7. Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία2Β
8. Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή2Β
10. Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση3Β
11. Αναγεννητική Ιατρική3Β
12. Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή2Β
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων15
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Μοριακή Βιολογία7.5Γ
2. Κυτταροκαλλιέργειες στην Αναπαραγωγή7.5Γ
3. Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Βιολογία7.5Γ
4. Εργαστήριο Εξωσωματικής7.5Γ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15Δ
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 3030
Σύνολο120