Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν  τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων οι:

  • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και άλλων συναφών) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και άλλων συναφών επιστημών της ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Προκύρηξη του Π.Μ.Σ.«Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» για το ακαδημαϊκό ετος 2018-2019

Αίτηση υποψηφιότητας 2017

Ο αριθμός εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα είναι έως 30.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.