Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική»

Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα
(2ος όροφος, γραφείο Καθηγητού Α’ Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών)
έναντι Αμερικάνικης Πρεσβείας,
πληροφορίες 213-216-2297, 2132162291 κα. Μποχρίνη) και ώρες 10.00-12.00.

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Verification