Α΄ Εξάμηνο    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΣΚΩΝΩΡΑ
6/10/2020Ανατομία αναπαραγωγικής οδούΚ. Καλλιανίδης15:00-18:00
9/10/2020Φυσιολογία βλαστικών κυττάρωνΚ. Στεφανίδης15:00-18:00
ΠλακουντοποίησηΣ. Μαρινόπουλος
13/10/2020Στεροειδογένεση
Εμβρυολογία αναπαραγωγικής οδού
E. Αναγνώστου16:00-18:00
16/10/2020Δευτεροπαθείς αμηνόρροιεςΓ. Μαστοράκος15:00-18:00
Εμμηνόπαυση
Περιεμμηνόπαυση και Αναπαραγωγή
Κ. Καλλιανίδης
20/10/2020Άξονας Υποθάλαμος-Υπόφυση-Γονάδες
Ωοθυλακιογένεση
E. Αναγνώστου16:00-18:00
23/10/2020Ανάπτυξη εφήβου
Υποθαλαμική αμηνόρροια
Πρόωρη εμμηνόπαυση
Λ. Μιχαλά15:00-18:00
27/10/2020Ωοθηκικός κύκλος (νευροενδοκρινική ρύθμιση ωοθηκικού κύκλουΕ. Αναγνώστου16:00-18:00
30/10/2020CRH και Αναπαραγωγή Μ. Ζουμάκης15:00-18:00
Μαστός και αναπαραγωγήΣ. Μαρινόπουλος
3/11/2020Οντογένεση του γεννητικού συστήματος
Έναρξη ήβης φυσιολογία και παθολογία
Χ. Κανακά15:00-18:00
6/11/2020Υποδοχείς στεροειδών ορμονώνΜ. Ζουμάκης16:00-18:00
10/11/2020Θυρεοειδοπάθεια και αναπαραγωγή
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Ε. Αναγνώστου16:00-18:00
13/11/2020Μοριακή βιολογία αναπαραγωγήςΔ. Μαυρογιάννη15:00-18:00
24/11/2020Ενδοκρινοπάθειες και Αναπαραγωγή
Υπερπρολακτιναιμία και αναπαραγωγή
Ε. Αναγνώστου16:00-18:00
27/11/2020Μοριακή βιολογία αναπαραγωγήςΔ. Μαυρογιάννη15:00-18:00
1/12/2020Μοριακή βιολογία αναπαραγωγήςΔ. Μαυρογιάννη15:00-18:00
4/12/2020Μοριακή βιολογία αναπαραγωγήςΔ. Μαυρογιάννη15:00-18:00
8/12/2020Μοριακή βιολογία αναπαραγωγήςΔ. Μαυρογιάννη15:00-18:00
11/12/2020Ωογένεση
Ωάριο
Β. Ντινοπούλου15:00-18:00
15/12/2020ΣπερματογένεσηΔ. Μαυρογιάννη15:00-18:00
Γονιμοποίηση ανθρώπινων εμβρύωνΒ. Ντινοπούλου
18/12/2020Πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη
Εμφύτευση ανθρώπινων εμβρύων
Β. Ντινοπούλου15:00-18:00