Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική

Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική

Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς και ασχολείται με τη φυσιολογία, την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού συστήματος

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Δυνατότητα παρακολούθησης όλων των θεωρητικών μαθημάτων, μέσω ηλεκτονικού υπολογιστή, για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών φοιτητές

Το Π.Μ.Σ. «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των διαλέξεών του μέσω διαδικτύου με μορφή webinar.


Π.Μ.Σ. «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική»

Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική σε αποφοίτους Ιατρικών και άλλων Σχολών Υγείας και Σχολών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να αποκτήσουν επιπλέον θεωρητική και πρακτική γνώση που θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς και ασχολείται με τη φυσιολογία, την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού συστήματος στη γυναίκα και τον άνδρα, καθώς και με γενετικές παθήσεις, ενώ παρεμβαίνει τόσο συντηρητικά όσο και χειρουργικά στη θεραπεία τους. Έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Οι ήδη υπάρχουσες τεχνικές (IVF, ICSI, MESA, TESA), σε συνδυασμό με την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD), έχουν οδηγήσει σε γεννήσεις εκατομμυρίων υγιών παιδιών, ενώ νέες τεχνικές που εφαρμόζονται πειραματικά (in vitro ωρίμανση ωαρίων− IVM, IVG), πιστεύεται ότι στο μέλλον θα επιλύσουν τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από την εφαρμογή των υπαρχουσών τεχνικών.

Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας νέος τομέας της Ιατρικής έρευνας που ασχολείται με τη μελέτη των βασικών κυττάρων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής στην κλινική πράξη, με στόχο τη θεραπευτική παρέμβαση σε σημαντικό αριθμό ασθενών. Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα δοθεί έμφαση στη μελέτη των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, των κυττάρων του αμνιακού υγρού, των εμβρυϊκών γενετικών κυττάρων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο (κυτταροκαλλιέργειες, μέθοδοι διαφοροποίησης βλαστικών κυττάρων, εκφράσεις γονιδίων, καθορισμός μονοπατιών κ.λπ.). Ειδικότερα, συνδυάζοντας τους δύο τομείς της Αναπαραγωγικής και Αναγεννητικής Ιατρικής, η πλήρης κατανόηση των παραγόντων που συμμετέχουν στην ωρίμανση των ωαρίων in vitro είναι σημαντική όχι μόνο όσο αφορά την Αναπαραγωγική Ιατρική, αλλά δύναται να προσφέρει και εναλλακτικές πηγές ωαρίων για παραγωγή εμβρυϊκών κυττάρων.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα βοηθήσει τόσο τους πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών Υγείας όσο και τους πτυχιούχους των Σχολών Βασικών Επιστημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο εφαρμοσμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, αλλά και σε κλινικοεργαστηριακό επίπεδο στην Αναπαραγωγή και Ενδοκρινολογία. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους Ιατρούς να αναγνωρίζουν σημαντικά ερωτήματα βασικής επιστήμης σε κλινικά ευρήματα και να εφαρμόζουν εργαστηριακές τεχνικές ώστε να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία των ασθενών.
Η Αναπαραγωγική− Αναγεννητική Ιατρική λόγω του θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος που τη χαρακτηρίζει, αποτελεί διεθνώς ένα τομέα που απαιτεί ενδελεχή και σε βάθος κατάρτιση, ενώ παράλληλα συνδέει την κλασική Ιατρική με τη βασική έρευνα.

Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να καλύψει με πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τις ανάγκες των φοιτητών επιστημών υγείας και βασικών επιστημών. Ειδικότερα σε επίπεδο πρακτικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που εφαρμόζονται κλινικά και πειραματικά, καθώς και στη Βιολογία των εμβρυϊκών κυττάρων, ενώ θα διδαχθούν και όλες τις νέες θεωρητικές γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ.